Home

Het laatste nieuws …

Bestemmingsplan in procedure

Vanaf 1 juli 2020 ligt het ontwerp bestemmingsplan Hart van Oosterwolde gedurende 6 weken ter inzage via de website www.ruimtelijkeplannen.nl Gedurende deze 6 weken kunt u een zienswijze indienen.Voor inlichtingen kunt u bellen met de […]