Het laatste nieuws …

Verkeersonderzoek

Het verkeersonderzoek Oosterwolde gemaakt door BVA verkeersadviezen is gereed en door het College van B&W van de gemeente Oldebroek vrijgegeven voor inzage.

  • Knipsel

Stand van zaken

Op 11 juli jl heeft de gemeenteraad van Oldebroek ingestemd met de verdere ontwikkeling van het plan Hart van Oosterwolde. Het lijkt even stil te zijn geweest. In de afgelopen maanden is er samen met […]

  • Afbeelding

Groen licht voor burgerinitiatief Hart van Oosterwolde

Het plan voor een Multifunctioneel Centrum op sportpark De Heughte in Oosterwolde mag uitgevoerd worden. De gemeenteraad van Oldebroek stemde donderdagavond unaniem in met het voorstel van het college, om geld en grond beschikbaar te […]