Home

Het laatste nieuws …

Fauna onderzoek De Heerdt

Er is een faunaonderzoek gedaan en tijdens het onderzoek is gebleken dat de opgaande struikbegroeiing ten zuidwesten van het dorpshuis geen essentiƫle struikbegroeiing heeft voor huismussen.

Het onderzoek heeft geconcludeerd dat er geregeld foerageeractiviteit van gebouwbewonende […]