Het laatste nieuws …

Subsidie vanuit Provincie Gelderland nu definitief!

Op 15 januari kwam het bericht binnen dat Gedeputeerde Staten de subsidie van € 500.000,00 definitief hebben toegekend aan het project Hart van Oosterwolde. Daarmee is een belangrijke stap gezet in de realisatie van dit […]

Op weg naar realisatie Hart van Oosterwolde

Om de 2 weken is er op donderdag van 17.00 uur tot 18.30 uur overleg op het gemeentehuis van Oldebroek om de realisatie van het Hart van Oosterwolde te starten. Daarvoor is een regiegroep benoemd, […]

Verkeersonderzoek

Het verkeersonderzoek Oosterwolde gemaakt door BVA verkeersadviezen is gereed en door het College van B&W van de gemeente Oldebroek vrijgegeven voor inzage.