Het laatste nieuws …

Bodem onderzoek

Donderdag 13 februari is ter voorbereiding op de realisatie van het MFC op veld 3 op sportpark De Heughte een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd.

Afstemming woningbouw

Het project Hart van Oosterwolde wordt in Oosterwolde gerealiseerd, waarin ook woningbouw komt, naast nog 2 initiatieven aan de Oostendorperstraatweg en aan de Schiksweg achter de school. Totaal zullen er zo’n 140 gebouwd worden in […]

Subsidie vanuit Provincie Gelderland nu definitief!

Op 15 januari kwam het bericht binnen dat Gedeputeerde Staten de subsidie van € 500.000,00 definitief hebben toegekend aan het project Hart van Oosterwolde. Daarmee is een belangrijke stap gezet in de realisatie van dit […]