Afstemming woningbouw

Het project Hart van Oosterwolde wordt in Oosterwolde gerealiseerd, waarin ook woningbouw komt, naast nog 2 initiatieven aan de Oostendorperstraatweg en aan de Schiksweg achter de school. Totaal zullen er zo’n 140 gebouwd worden in Oosterwolde in deze 3 plannen. U begrijpt dat dat onderlinge afstemming nodig heeft. Waar komen starterswoningen, huurwoningen, appartementen, 2-onder 1 kap woningen en vrijstaand. Daarover hebben de 3 ontwikkelaars, de provincie Gelderland en de gemeente Oldebroek de afgelopen dagen overleg gevoerd. Duidelijk is dat deze woningen gefaseerd zullen worden gebouwd. De gesprekken hebben een positieve insteek om tot afstemming te komen. Later volgt hierover meer duidelijkheid.

Subsidie vanuit Provincie Gelderland nu definitief!

Op 15 januari kwam het bericht binnen dat Gedeputeerde Staten de subsidie van € 500.000,00 definitief hebben toegekend aan het project Hart van Oosterwolde. Daarmee is een belangrijke stap gezet in de realisatie van dit plan. Er wordt nu de laatste hand gelegd aan het definitief opstellen van het plan van eisen vanuit de dokumenten zoals die door de initiatief groep zijn aangeboden aan de Gemeente Oldebroek en waarop de gemeenteraad heeft ingestemd en geld voor beschikbaar heeft gesteld.

Op weg naar realisatie Hart van Oosterwolde

Om de 2 weken is er op donderdag van 17.00 uur tot 18.30 uur overleg op het gemeentehuis van Oldebroek om de realisatie van het Hart van Oosterwolde te starten. Daarvoor is een regiegroep benoemd, die bestaat uit Arnoud Velthoen, Iris Verhoef, Gerrit Berends, Henk van Os en Gerrit Jan Veldhoen. PrinsBouw is nu bezig om vanuit het initiatief, zoals dat is aangeboden nu een plan van eisen op te stellen. Als dat gereed is zal dat met de gebruikers van De Heerdt besproken wordt.