Nieuws

Bestemmingsplan in procedure

Vanaf 1 juli 2020 ligt het ontwerp bestemmingsplan Hart van Oosterwolde gedurende 6 weken ter inzage via de website www.ruimtelijkeplannen.nl
Gedurende deze 6 weken kunt u een zienswijze indienen.
Voor inlichtingen kunt u bellen met de projectleider bij de Gemeente Oldebroek Iris Verhoeff en Arnoud Velthoen. Zij zijn telefonisch te bereiken via 0525 – 63 82 00.
Vragen kunt u ook per email indienen via: info@hartvanoosterwolde.nl

Bekijk hier het bestemmingsplan

Plaats een reactie