Informatie over appartementen De Stippe

a.s. zaterdag 17 april kunt u informatie krijgen en meenemen in een drive-trough straat op de parkeerplaats van voetbalver. V.S.C.O. aan de Zwarteweg 17 in Oosterwolde over de 10 koop appartementen “De Stippe” in het plan Hart van Oosterwolde.

Klik hier voor informatie.

Plan Oosterburgh

Naast de bouwplannen in het project Hart van Oosterwolde wordt er in Oosterwolde ook gebouwd in het nieuwe plan Oosterburgh. Kijk hier voor informatie over dit plan.

Start verkoop 10 luxe appartementen

Wonen in het centrum van Hart van Oosterwolde . Start verkoop “De Stippe” op zaterdag 17 april a.s. van 10.00 tot 11.00 uur op parkeerterrein vv V.S.C.O. aan de Zwarteweg 17 in Oosterwolde.
Klik hier voor de advertentie

Prijsuitreiking superloterij

Zaterdagmorgen 3 april werden de 33 prijzen uit de superloterij Hart van Oosterwolde uitgereikt. Kijk hier naar de video die door Loco Media Groep is gemaakt.

Winnende lotnummer Superloterij

De winnende lotnummers zijn door notariaat van der Laan in Oldebroek nu definitief vastgesteld. Prijsnummer 30, 9 en 7 hebben een nieuw nummer gekregen om de eerder getrokken lotnummers niet verkocht waren. De lijst is nu officieel en zaterdag worden de prijzen aan de winnaars uitgereikt.

Winnende getallen:

30591 15699 13889 21246 18855 22742 2937718322 11590 19694 06967 07779 22659 05485 10212 30509 32064 07344 02145 27409 2767103278 10007 25429 17718 25077 08321 2003720328 29758 19941 27629 21511

Alle winnaars gefeliciteerd en diegenen die in deze loterij geen winnend lot hadden willen wij ook hartelijk danken voor de steun aan ons project. De voortgang daarvan kunt u vanaf 1 april 2021 volgen op www.hartvanoosterwolde.nl en via Facebook @hartvanoosterwolde

Fauna onderzoek De Heerdt

Er is een faunaonderzoek gedaan en tijdens het onderzoek is gebleken dat de opgaande struikbegroeiing ten zuidwesten van het dorpshuis geen essentiële struikbegroeiing heeft voor huismussen.

Het onderzoek heeft geconcludeerd dat er geregeld foerageeractiviteit van gebouwbewonende vleermuizen rondom het gebouw plaatsvond, echter is er geen binding met de bebouwing vastgesteld. Vaste rust- en/of verblijfplaatsen van vleermuizen zijn derhalve ook niet vastgesteld.

Derhalve is voor de uitvoering van de beoogde ontwikkeling (c.q. sanering van het dorpshuis) geen ontheffing nodig in het kader van de Wet natuurbescherming. Wel dient rekening gehouden te worden met de Algemene zorgplicht.