Nieuws

Terugblik inloopavond 22 november

Op donderdagavond 22 november was de inloopavond waarop geïnteresseerden zich konden laten informeren over het plan Hart van Oosterwolde.
Vanaf 19.00 uur was de Heerdt geopend. Het was een drukke avond waar veel inwoners en andere belangstellenden kennis konden nemen van het plan. Er waren vier thema’s waarop informatie ingewonnen kon worden. De thema’s waren Verkeer en Openbare ruimte, Multifunctioneel centrum en invulling hybrideveld VSCO, Woningbouw en commerciële plint en Proces en planning.
Na deze avond is het aan de leden van VSCO en de Heerdt om te besluiten of zij akkoord gaan met een vervolg van het plan Hart van Oosterwolde. De ledenvergaderingen zijn op 10 en 11 december. Indien beide ledenvergaderingen positief zijn wordt is het aan de lokale politiek om een besluit te nemen over het voorstel.


Plaats een reactie