Nieuws

Hoog bezoek voor Hart van Oosterwolde

Op vrijdag 14 december bracht de heer Erik Jan van Kempen, directeur-generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koningsrijksrelaties een bezoek aan Oosterwolde. De heer Van Kempen had gehoord van het plan Hart van Oosterwolde en wilde daar meer van weten.

Rond het middaguur vond het gesprek plaats tussen de heer Van Kempen, wethouder Bergkamp en de leden van de initiatiefgroep Hart van Oosterwolde. Ook waren er medewerkers van het kadaster en de gemeente Oldebroek aanwezig.

In 2021 komt de nieuwe Omgevingswet er aan. Het doel van deze wet is dat er minder regels zijn en meer ruimte voor initiatieven vanuit de samenleving. Het plan Hart van Oosterwolde is daar, vooruitlopend op de wet, een heel mooi voorbeeld van. De hoge ambtenaar van het ministerie wilde dan ook graag persoonlijk zien wat de plannen zijn, maar ook de dilemma’s horen. Met elkaar werd het gesprek gevoerd over onder andere verantwoordelijkheden en risico’s. Na het gesprek volgde een wandeling en werd het bezoek later die middag afgesloten.

Plaats een reactie