Nieuws

Inloopavond over verkeer in Oosterwolde

OOSTERWOLDE – Op woensdagavond 6 april is in Dorpshuis de Heerdt in Oosterwolde een inloopavond over het verkeer in Oosterwolde. Het dorp Oosterwolde krijgt andere verkeersstromen door woningbouwprojecten en de ontwikkeling Hart van Oosterwolde. Naast de “interne” verkeerstroom ziet het dorp ook een toename aan ander en groter verkeer. Stichting Dorpsbelang Oosterwolde maakt zich hier zorgen over en wil de gemeente Oldebroek, met de uitkomsten van deze Dorpsavond, input geven om te komen tot een verkeersveilig Oosterwolde.

Inloopavond

Hoe dan ook komen er wat betreft verkeer en leefbaarheid veranderingen aan, dat is het kernpunt van deze Dorpsavond. Inwoners van Oosterwolde zijn van harte uitgenodigd om hun inbreng te komen geven over de verkeerssituatie in het dorp.

Waar en wanneer

Woensdagavond 6 april 2022, van 19.30 tot 21.00 uur, in Dorpshuis de Heerdt. Bent u verhinderd, maar wilt u wel uw verkeersaandachtspunten delen? Stuur dan een e-mail naar dorpsbelangoosterwolde@hotmail.com