Nieuws

Komt u het plan Hart van Oosterwolde bekijken?

Op 22 november tussen 19.00 en 21.00 uur, is er een inloopavond in de Heerdt. Iedereen is van harte uitgenodigd om de plannen te bekijken.

Kent u het plan Hart van Oosterwolde al? In opdracht van Dorpsbelangen Oosterwolde, VSCO en De Heerdt heeft een groep inwoners, zij noemen zichzelf de Initiatiefgroep Hart van Oosterwolde, een plan uitgewerkt. Met dit plan willen zij een nieuw dorpshuis en een sportzaal in één realiseren op het sportpark De Heughte. Een multifunctionele accommodatie waardoor de leefbaarheid en veiligheid in Oosterwolde vergroot wordt.

 

Mogelijk heeft u eerder schetsen gezien van het plan, maar misschien ook wel niet. De initiatiefgroep Hart van Oosterwolde heeft de afgelopen maanden hard gewerkt om het plan compleet te maken. De input vanuit verenigingen en inwoners is zoveel als mogelijk verwerkt in het plan. Er is dan ook het nodige gewijzigd ten opzichte van het eerste plan. De initiatiefgroep geeft u graag een nadere toelichting op de ideeën achter het plan. Begin november wordt er een magazine uitgebracht die vooruitlopend op de inloopavond van 22 november al de nodige inzichten geeft.

Voordat het plan voorgelegd wordt aan de verenigingen en daarna aan de gemeente, willen wij het plan eerst laten zien aan de inwoners van Oosterwolde. Wij zien u graag op de inloopavond die gehouden wordt op 22 november tussen 19.00 en 21.00 uur in de Heerdt.

Plaats een reactie