Nieuws

De laatste ontwikkelingen

april 2018

Plan Hart van Oosterwolde is een landelijke pilot

Recent heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt dat het plan Hart van Oosterwolde benoemt is tot pilot-project in het […]

Inloopavonden

Op 10 & 18 april hebben er 2 inloopavonden plaats gevonden voor de betrokkenen waar de initiatiefgroep gesprekken mee heeft […]

Nieuwsbrief nr. 2

Inleiding
Hierbij ontvangt u de tweede nieuwsbrief voor het plan Hart van Oosterwolde. Met deze nieuwsbrief hopen wij iedereen in […]

Inloopavonden

Op 10 & 18 april worden er inloopavonden gehouden voor de betrokkenen waar de initiatiefgroep gesprekken mee heeft gevoerd. Hierin […]

februari 2018

Communicatieplan Hart van Oosterwolde

Dit document wordt gebruikt als Communicatieplan bij de verdere uitwerking van het Hart van Oosterwolde. Door de initiatiefnemers is bij […]

januari 2018

Plan van aanpak

Plan van aanpak Uitwerking Hart van Oosterwolde

 

Dit document wordt gebruikt als Plan van Aanpak (PvA) om te komen tot […]

december 2017

Nieuwsbrief Hart van Oosterwolde nr. 1

Inleiding

Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief voor het plan Hart van Oosterwolde. Met deze nieuwsbrief hopen wij iedereen in Oosterwolde […]

Site Hart van Oosterwolde

Vanaf maandag 25 december 2017 kunt u op deze site de ontwikkelingen omtrent het ‘Hart van Oosterwolde’ volgen.