Nieuws

Nieuwsbrief Juni 2020

NIEUWSBRIEF
Start van de bestemmingsplanprocedure plan Hart van Oosterwolde
Beste inwoner(s) van Oosterwolde,
De plannen voor het plan Hart van Oosterwolde zijn weer een stap verder. Samen met de initiatiefnemers wilden we u daarover graag meer vertellen tijdens een informatieavond. Helaas kan dat nu niet door corona, daarom krijgt u deze nieuwsbrief.

Bestemmingsplanprocedure start
Om het plan uit te voeren is eerst een bestemmingsplanwijziging nodig. De bestemming op locatie Dorpshuis de Heerdt moet veranderen naar ‘wonen’. De bestemming op locatie sportpark de Heughte zetten we om naar de bestemming ‘Gemengd’. Zo creëren we ruimte voor een MFC en een
appartementencomplex met commerciële ruimte.
Het nieuwe bestemmingsplan Hart van Oosterwolde maakt mogelijk:

• een multifunctioneel Centrum (MFC) op sportpark De Heughte
• woningen op de locatie van het bestaande dorpshuis de Heerdt en sportzaal (Schiksweg in Oosterwolde).

Hiermee kunnen we de ruimtelijke kwaliteit verbeteren en een centraal hart creëren. In het hart
komen verschillende functies samen. Denk hierbij aan sport, commerciële doeleinden en maatschappelijke functies. Zij versterken elkaar en zo wordt de leefbaarheid vergroot.

Bestemmingsplanprocedure start eind juni 2020
De bestemmingsplanprocedure “plan Hart van Oosterwolde” start eind juni 2020. Het ontwerpbestemmingsplan zal dan gedurende zes weken ter inzage liggen. Als gemeente wijzigen we het geldende bestemmingsplan ‘Oosterwolde Dorp 2005’. Voordat deze formele procedure van start
gaat willen we u de mogelijkheid geven om tot 18 juni 2020 de tijd geven om eventuele vragen te stellen over het concept ontwerpbestemmingsplan.

Op de website www.hartvanoosterwolde.nl kunt u het concept ontwerpbestemmingsplan vanaf nu al bekijken.
Na 18 juni 2020 zal vervolgens de formele bestemmingsplanprocedure opgestart gaan worden.
Wanneer de ter inzage termijn van start gaat leest u in de publicatie in het huis-aan-huis-blad. Tijdens
deze periode kunt u uw eventuele zienswijzen naar voren brengen bij de gemeenteraad van Oldebroek.

We blijven u informeren
Heeft u vóór de formele juridische procedure nog vragen over het bestemmingsplan en de procedure?
Dan kunt u contact opnemen met Iris Verhoeff, projectleider plan Hart van Oosterwolde.
Voor andere vragen kunt u ook contact opnemen met Arnaud Velthoen, mede projectleider plan Hart van Oosterwolde, gemeente Oldebroek. Arnaud en Iris zijn bereikbaar op telefoonnummer 0525 63 82 00
Ook kunt u contact opnemen met leden van de initiatiefgroep, Henk van Os, Gerrit-Jan Veldhoen en Gerrit Berends, via info@hartvanoosterwolde.nl.

Plaats een reactie