Nieuws

Subsidie vanuit Provincie Gelderland nu definitief!

Op 15 januari kwam het bericht binnen dat Gedeputeerde Staten de subsidie van € 500.000,00 definitief hebben toegekend aan het project Hart van Oosterwolde. Daarmee is een belangrijke stap gezet in de realisatie van dit plan. Er wordt nu de laatste hand gelegd aan het definitief opstellen van het plan van eisen vanuit de dokumenten zoals die door de initiatief groep zijn aangeboden aan de Gemeente Oldebroek en waarop de gemeenteraad heeft ingestemd en geld voor beschikbaar heeft gesteld.

Plaats een reactie