Nieuws

Uw input gevraagd

Het projectteam Hart van Oosterwolde start met de voorbereidingen om de openbare ruimte rond Hart van Oosterwolde uit te werken. Belangrijk is om te weten welke functies u graag in de openbare een plek zou willen geven. Denk aan parkeren, zitbankjes, speelgelegenheid voor kinderen, ontmoetingsplek, etc., etc.
Graag ontvangen wij uw suggesties via email: info@hartvanoosterwolde.nl
Ook het Oranjecomité en Dorpsbelangen is gevraagd mee te denken.

Plaats een reactie