Uw input gevraagd

Het projectteam Hart van Oosterwolde start met de voorbereidingen om de openbare ruimte rond Hart van Oosterwolde uit te werken. Belangrijk is om te weten welke functies u graag in de openbare een plek zou willen geven. Denk aan parkeren, zitbankjes, speelgelegenheid voor kinderen, ontmoetingsplek, etc., etc.
Graag ontvangen wij uw suggesties via email: info@hartvanoosterwolde.nl
Ook het Oranjecomité en Dorpsbelangen is gevraagd mee te denken.

Plaats een reactie